Cookies

Holdturnering


Kampene spilles efter de i holdturneringen fastsatte datoer og tidspunkter.

Såfremt en match ikke kan spilles på den fastsatte dato, skal den afvikles i ugen forinden.

Dispensation fra de en gang satte datoer kan kun søges af arrangøren, og kan kun undtagelsesvis gives af holdturneringslederen.

Første gang en ungdomsspiller deltager på et ungdomshold i sæsonen, anføres fødselsdatoen, eller der indsendes en samlet dataliste for alle deltagene ungdomsspillere.

Indberetningsskemaerne for alle holdturneringskampe fremsendes umiddelbart efter hver match til:
Sv. Erik Nyman
Rosengården 71
4990 Sakskøbing

Husk: Alle indberetningsskemaer underskrives af begge holdledere.
Serie-nr., pulje-nr. og kamp-nr. Skal altid anføres på skemaet.


Reglement for:
Bøder ved udeblivelse, manglende godkendelse af anden kampdato, samt for sen indsendelse af kampseddel, trækning af hold, flytning af kampe.

Manglende indsendelse af holdseddel(er) Kr. 125.00 (skal være afsendt senest dagen efter kampdatoen)
Afbud før spilledagen Kr. 125,00
Afbud på spilledagen Kr. 250,00

§34 Stiller et hold ikke op i en match, ikendes klubben en bøde på:
For et ungdomshold Kr. 150,00
For et seniorhold Kr. 300,00

Såfremt klubben ikke har meldt afbud, jf. § 14, må klubben endvidere betale evt. dokumenterede udgifter.

Ved ændring af spilledag uden turneringsudvalgets accept idømmes arrangøren en bøde på: Kr. 200,00

En klub der trækker et hold før eller under turneringen vil blive idømt bøde på:
For ungdomshold Kr. 250,00
For seniorhold Kr. 550,00

Ved tilrettelægning af en match skal der altid beregnes mindst 2 kampe pr. bane pr. time.

I tilfælde af grov overtrædelse af dette, kan arrangøren idømmes en bøde på Kr. 200,00

Såfremt arrangøren flytter en kamp uden turneringsudvalgets accept idømmes arrangøren en bøde på: Kr. 200,00Rosengården 71,
4990 Sakskøbing
BD-LFs@BD-LFs.com
29.03.2011
29.03.2011
28.03.2011
28.03.2011